Aktualności

SARA System rozpoczyna rok na słodko...

Zlokalizowana w Komornikach hurtownia słodyczy MAR-POL jest jedną z wielu firm, która zleciła Nam wykonanie doczyszczania i gruntowania posadzki swojego magazynu, z potrzeby zapewnienia właściwych warunków do przechowywania i konfekcji artykułów spożywczych. Posadzki betonowe intensywnie użytkowane z czasem zaczynają się wykruszać i pylić, a proces ten w przypadku braku codziennej ich pielęgnacji, może doprowadzić z biegiem czasu do dalszej ich degradacji. Gruntowanie posadzek przemysłowych poprzedzone ich doczyszczaniem i neutralizacją zatrzymuje te procesy, a właściwa pielęgnacja pozwala użytkować posadzkę w niezmienionym stanie technicznym przez wiele lat. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw z branży spożywczej procesami, które zapewnią właściwą kondycję techniczną posadzki, a spółka MAR-POL jest pozytywnym przykładem działań zapobiegawczych podjętych w odpowiednim momencie, co pozwala na pełne wykorzystanie zastosowanych rozwiązań. Nasza praca polegała na gruntownym doczyszczeniu posadzki, szlifie powierzchniowym wygładzającym strukturę posadzki, a następnie aplikacji preparatu poliuretanowego, który wypełnił ubytki posadzki oraz ją zagruntował. Efekt tych działań można ocenić odwiedzając hurtownię by dokonać zakupu ciastek, cukierków lub czekolady.

ERESCO kończy biurowiec, a My posadzki

Spółka ERESCO jest przedsiębiorstwem budowlanym operującym na rynku, jako Generalny Wykonawca obiektów budowlanych. Przedsiębiorstwo to utworzyli ludzie od lat pracujący w branży budowlanej, którzy pragnęli stworzyć firmę nie tylko dla odniesienia zysku, lecz przede wszystkim dla satysfakcji budowania, zadowolenia inwestora oraz ludzi pracujących w firmie. W przedsiębiorstwie tym pracują ludzie, którzy od lat związani są z realizacją inwestycji budowlanych w różnych zakresach: tak budownictwie kubaturowym jak i w robotach powierzchniowych. SARA System ze spółką ERESCO współpracowała już wielokrotnie tak przy specjalistycznych robotach wykończeniowych, jak i doczyszczaniu powykonawczym obiektów. Tym razem współpracowaliśmy przy okazji prac wykończeniowych nowoczesnego budynku biurowego zlokalizowanego w Przeźmierowie, gdzie naszym zadaniem było doczyszczenie i zabezpieczenie oraz wykonanie prac wykończeniowych całej betonowej posadzki budynku. Do prac tych wykorzystano niemiecką technologię serii CORRIDOR firmy BUZIL. Po zakończeniu prac, jak zawsze przy tego typu robotach, zaplanowano kompleksowe szkolenie INWESTORA w zakresie codziennej pielęgnacji posadzki.

Anton Röhr z kolejną zabezpieczoną posadzką

Dla firmy Anton Röhr zajmującej się logistyką i kompletacją mebli w Europie zrealizowaliśmy już po raz kolejny prace polegające na doczyszczeniu po wykonawczym  i zabezpieczeniu posadzki magazynu produktów o powierzchni 5200 metrów i wysokości 9 metrów. Generalnym Wykonawcą magazynu była firma SKANSKA, z którą także współpracujemy. Anton Röhr Logistic Group specjalizuje się w logistyce zarówno mebli nowych jak i używanych, w logistyce materiałów budowlanych i przeprowadzkach. Paleta usług firmy obejmuje przede wszystkim magazynowanie w magazynach wysokiego składowania, sporządzanie koncepcji i realizację logistyki magazynowej, komisjonowanie, przeładunek jak również transport mebli. Było to już nasze 4 zlecenie realizowane dla tej spółki, a w planach są kolejne inwestycje.

Rewitalizacja posadzek w Centrum Nanobiomedycznym

Sara System wykonała dla jednostki organizacyjnej UAM w Poznaniu rewitalizację posadzek epoksydowych. Nasze prace w szczególności polegały na doczyszczeniu posadzek, a następnie na pokryciu nawierzchni poliuretanem, który wypełnił zarysowania powierzchni, uzupełnił ubytki, a także nadał jednolity połysk i barwę posadzce zabezpieczając jej nawierzchnię przed wnikaniem zabrudzeń. Centrum nanobiomedyczne jest jednostką organizacyjną UAM powołaną wspólnie z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym i Politechniką Poznańską. Interdyscyplinarny profil działalności Centrum opiera się na łączeniu nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych oraz inżynierii materiałowej w ramach nanotechnologii. Centrum prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w obszarze nanonauki i nanotechnologii. Problematyka badawcza Centrum realizowana przez doktorantów obejmuje wytwarzanie nanomateriałów oraz zastosowanie tych materiałów do nanoelektroniki, fotowoltaiki, terapii celowanej i diagnostyki, inżynierii tkankowej, inżynierii komórkowej i biotechnologii. Infrastruktura CNBM (budynek, laboratoria i wyposażenie) zostały sfinansowane w ramach projektu kluczowego Działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt. „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne”.

Początek współpracy z Van Hagen

Van Hagen działa na rynku wystawienniczym od 2001 roku, będąc odpowiedzialnym za cały proces tworzenia stoiska, od jego początku do samego końca. Firma oferuje swoim klientom: przygotowanie projektu, produkcję elementów we własnej stolarni, montaż i demontaż stoisk na terenach wystawowych, zarządzanie projektem podczas realizacji, wsparcie techniczne podczas trwania targów, a także wynajem sprzętu multimedialnego i AV. W związku z intensywnym rozwojem firma przeniosła się do nowej siedziby wybudowanej na terenie strefy przemysłowej w Niepruszewie koło Buku, w której oprócz części biurowej znajduje się także hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni 2400 metrów kwadratowych. Właściciele firmy dużą wagę przykładają do estetyki i porządku stąd też usługi, które oferuje SARA System idealnie wpasowują się w te standardy. Pierwszą realizacją było zabezpieczenie posadzki hali produkcyjnej preparatem polimerowym, którego zadaniem będzie ograniczenie pylenia posadzki oraz uproszczenie jej pielęgnacji do regularnego odpylania. Po wykonaniu zlecenia dostosowaliśmy technologię serwisu posadzki do bieżących warunków, rekomendowaliśmy maszyny, a także preparaty chemiczne do jej pielęgnacji. Właściciele firmy dobrze ocenili nasze zaangażowanie i fachową wiedzę, a także chęć pomocy w kwestiach związanych z utrzymaniem czystości obiektu, czemu dali wyraz zlecając Nam kolejne prace.