Rewitalizacja terenu dla WPIP

2014-11-03
Rewitalizacja terenu dla WPIP

WPIP zleciło Nam rewitalizację terenu po magazynowanych na potrzeby budowy drugiej części zakładu PAC masach ziemnych. Nasze prace polegały na usunięciu chwastów , makroniwelacji i mikroniwelacji terenu, usunięciu pozostałości budowlanych, w tym 15 ton gruzu i kamieni oraz wyrównaniu nawierzchni i posianiu nasion traw, które ze względu na późną porę prac skiełkują dopiero wczesną wiosną.  Prace związane z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zielonych są jednym z zakresów  działalności spółki SARA System. Obecnie spółka zarządza terenami zielonymi o powierzchni 62 tysięcy metrów kwadratowych, w zakres tych prac wchodzi regularne koszenie trawy,  nawożenie oraz uzupełnianie ubytków runa. Prace wykonujemy przy użyciu narzędzi i sprzętu koncernu HUSQWARNA.