Renowacja kaplicy w Kamionkach

2016-09-03
Renowacja kaplicy w Kamionkach

Wrzesień rozpoczęliśmy ciekawym zleceniem renowacji posadzki przemysłowej w miejscu kultu religijnego  – kaplicy pod wezwaniem Matki Teresy z Kalkuty w Kamionkach. Zadanie o tyle trudne, że w kaplicy odbywają się codziennie msze święte, zatem z  wykonaniem zlecenia należało się dostosować do harmonogramu wydarzeń w parafii. Posadzka choć wykonana poprawnie  nie była należycie pielęgnowana, co doprowadziło do powstania miejscowych uszkodzeń i głęboko zalegających w jej strukturze zanieczyszczeń.  Po doczyszczeniu i zabezpieczeniu posadzki administrator kaplicy został poinformowany o sposobach minimalizowania jej uszkodzeń, a także otrzymał pakiet materiałów informacyjnych i Instrukcję Pielęgnacji Posadzki wraz z  preparatem do jej codziennej pielęgnacji.