Pierwsza edycja szkoleń zakończona!

2016-05-26
Pierwsza edycja szkoleń zakończona!

Największą wartością naszej spółki są pracownicy, dlatego zarząd spółki Sara System z roku na rok przeznacza na ich dokształcanie znaczne środki finansowe. Zdobyte na szkoleniach kompetencje, wiedza oraz zaangażowanie są źródłem rozwoju naszej spółki oraz jej przewagi konkurencyjnej na rynku firm. Majowym spotkaniem zakończyliśmy roczny cykl szkoleń mający na celu rozwój kompetencji menadżerskich kadry zarządzającej, a także stworzenie od podstaw Księgi Standardów, która ma być dla wszystkich pracowników źródłem wiedzy o spółce, jej zasobach oraz procedurach w niej obowiązujących. W co miesięcznych szkoleniach, które prowadził Tomasz Szwed brali udział Kierownicy, a także Zarząd Spółki. Nasz trener to Pedagog, absolwent Wydziału Nauk Społecznych UAM oraz podyplomowego studium marketingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i psychologii społecznej w praktyce w SWP. Posiada certyfikat metody Thomas International. Ukończył specjalistyczny program szkoleniowy train the trainer z zakresu coachingu i zarządzania prowadzony przez IMPACT POLSKA. Promotor na kierunkach Psychologia Zarządzania oraz Zarządzanie i Administracja. Konsultant merytoryczny i autor programu na Podyplomowym Studium Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Szczecinie. Z naszą spółką związany jest już od prawie 10 lat, będąc w 2008 roku promotorem pracy dyplomowej napisanej na przykładzie naszej spółki pt.:“Strategia jako fundament funkcjonowania organizacji”.