Kolejne szkolenie technologiczne BUZIL

2016-12-16
Kolejne szkolenie technologiczne BUZIL

Umiejętny styl kierowania personelem oraz przemyślany system motywacyjny powodują, że pracownicy są zadowoleni i wydajnie pracują. Oprócz sprawiedliwej płacy, jasnych kryteriów ocen i pochwał ze strony pracodawcy, motywującą rolę mogą odegrać właśnie dobrze przeprowadzone szkolenia. Nowozatrudniony pracownik rozpoczyna swoją karierę w naszej firmie od szkolenia polegającego na dokładnym  zaznajomieniu się ze specyfiką swojej przyszłej pracy, a także na szczegółowym zapoznaniu się z środkami, za pomocą których będzie pracował. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniej firmy i osób, które przeszkolą pracowników. W tej dziedzinie także stawiamy na profesjonalizm. Główny technolog firmy BUZIL Jacek Szargan szkoli naszych pracowników w tym właśnie zakresie od 10 lat. Osoba po odbyciu tak profesjonalnego szkolenia nie ma obaw przed ich bezpiecznym zastosowaniem, bo jak wiadomo, informowanie jest kluczem do działań profilaktycznych. Przyszły pracownik od razu wie jak chronić swoje zdrowie, efektywnie wykonując powierzone mu zadania przy użyciu wykorzystywanych profesjonalnych środków chemicznych.