Kolejna budowa WPIP za nami!

2016-10-05
Kolejna budowa WPIP za nami!

W październiku otrzymaliśmy wielozakresowe zlecenie od naszego partnera – Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Budowlanej na kompleksowe przygotowanie do przekazania magazynu wysokiego składowania. Inwestorem jest spółka z branży farmaceutycznej PHYTOPHARM Klęka SA, dla której zarówno Generalny Wykonawca jak i nasza spółka realizuje już kolejne zlecenie. Zakres naszych prac obejmował między innymi odpylenie i umycie preparatem zawierającym inhibitory korozji całej konstrukcji stalowej hali, a także  po zakończeniu montażu regałów wysokiego składowania gruntownego umycia ścian oraz posadzki. Na szczególną uwagę zasługuje system gaszenia pożaru zamontowany w magazynie. Po wykryciu ogniska ognia z wytwornic piany zlokalizowanych pod dachem w ciągu kilkudziesięciu sekund zostaje wytworzona piana gaśnicza, która wypełniając całą kubaturę magazynu zamyka dostęp tlenu, a w konsekwencji gasi pożar w ciągu kilku minut od zaistnienia. System ma tę przewagę, że po spłukaniu pozostałości piany  zarówno regały , konstrukcja jaki i nie naruszony przez ogień towar mogą być dalej użytkowane co znacznie ogranicza straty spowodowane przez sam pożar i akcję gaśniczą. Przed przekazaniem obiektu Inwestorowi niezbędne było testowe uruchomienie wytwornic , naszym zadaniem było umycie magazynu po zakończonym teście.